Elektrosmog, tedy umÄ›lé elektromagnetické pole, které je vyzaÅ™ováno veÅ¡kerými elektrickými zařízeními ve vaší domácnosti i v případÄ›, že je nepoužíváte, ale máte je například v takzvaném pohotovostním režimu, velmi negativnÄ› ovlivňují, samozÅ™ejmÄ› kromÄ› jiného, i jednu z nejdůležitÄ›jších žláz s vnitÅ™ním vyměšováním. Jedná se o epifýzu neboli Å¡iÅ¡inku mozkovou. Tato žláza vyluÄuje hormon melatonin a řídí naÅ¡e biologické hodiny – biorytmy. Melatonin velmi výrazným způsobem ovlivňuje nejen náš zdravotní stav, ale také dobrou pohodu. Tvoří se vÄ›tÅ¡inou v noci a mimo jiné zpomaluje růst urÄitých nádorů, neboÅ¥ působí i jako velmi silný antioxidant.

Pozor na ložnici a dětský pokoj!

Pokud je ÄlovÄ›k ve spánku, tedy v noci ovlivňován elektromagnetickými vlnami, to znamená, že spí v prostÅ™edí, kde se vyskytuje zapnutý mobil, wifi pÅ™ipojení, bezdrátový telefon, vysílaÄky, televize v pohotovostním režimu a jiné, Å¡iÅ¡inka omezí vyluÄování melatoninu, což velmi negativnÄ›, jak je patrno z výše uvedeného, ovlivní i jeho zdravotní stav. Proto je tak nutná ochrana pÅ™ed zářením vysílaÄek, mobilů, wifi… Jsme schopni vám ji poskytnout!