Instalatérské řemeslo patří k nejzáslužnějším na světě. Někteří lidé jej považují za nenahraditelné a stejně důležité, jako například hasiče nebo zdravotní záchrannou službu. Instalatéři také zajišťují nonstop havarijní servis, čímž se výkonem své profese tak trochu přibližují nonstop službám hasičů a policistů.

analýza SEO

Být instalatérem není žádný med, pokud se jedná o běžné instalační práce např. v rámci kompletní rekonstrukce bytu, je to celkem „čistá práce“, ale mnohem horší jsou výjezdy k nebezpečným a ne zrovna příjemným situacím. Sem patří např. úniky zemního plynu a zanesené odpady v domácnostech a firmách, a také venkovní kanalizační soustavy.

instalatér na toaletách

Chcete-li i vy stát se instalatéry z povolání, resp. založit firmu a poskytovat tyto služby široké veřejnosti, měli byste o sobě dát lidem patřičně na vědomí o vaší existenci. A to můžete udělat více způsoby, např. prostřednictvím reklamních letáků vhazovaných do schránek nebo reklamou v tištěných novinách, inzerentech a časopisech. Třetí možností, a mnohdy tou nejefektivnější, je internet.

Necháte si vytvořit od profesionální firmy webový portál s nabídkou vašich služeb a činností, s kontaktními údaji, a toto by mělo v podstatě stačit. Nesmíme však zapomenout na důležitý proces SEO eshop rychle, stejně jako na SEO pro Fastcentrik, které mají na starosti optimalizaci pro webové vyhledávače. SEO se stará o to, aby vás vyhledávače vsunuly do popředí v okamžiku, kdy lidé na Internetu vyhledávají vaše služby. Být v popředí pak znamená jistou výhodu vůči konkurenci, v zásadě platí, že čím výše v popředí jste, tím více lidí se na váš web podívá, a jestliže je osloví, pak nemají důvod vyhledávat mnoho dalších. Maximálně vás porovnají s jedním či se dvěma konkurenty, ale to je stále lepší situace, než být někde daleko vzadu, kde se vás téměř nikdo ani nevšimne.